ร้อยชั่ง น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดประจำเดือน

Roi chang period rolling oil

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ร้อยชั่ง น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดประจำเดือน
รายละเอียดโดยย่อ: ร้อยชั่ง น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดประจำเดือน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อัจฉรา สมบูรณ์ชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจุฑาทิพย์ ปันเปียง

2. นางสาวน้องพิศ คำใส

3. นางสาวเยาวเรศ เงาใส

วิดีโอ: https://youtu.be/Wmt9JW4s4_k