แคปซูลยากันยุงสมุนไพร

Herb Mosquito Repellent Capsule

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แคปซูลยากันยุงสมุนไพร
รายละเอียดโดยย่อ: แคปซูลยากันยุงสมุนไพร สามารถพกพาได้สะดวกและไล่ยุงได้นาน 30-60 นาที
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กิติยาภรณ์ จอมจันทร์ / 0956986791 / kitiyajpopeye@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ษรัณชนก ธรรมชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายทักษ์ คำดี

2. นางสาวศิรินญา ตันติภูษาวงศ์

3. นางสาวอมรรัตน์ สมกาศ

วิดีโอ: https://youtu.be/V-2T-Aj9LDY