เครื่องวัดพร้อมติดตามผลชีพจรและออกซิเจนในเลือด “ฮีม็อกซ์ โมบิล”

Follow result Fingertip pulse Oximeter in Blood “Heamox Mobil”

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดพร้อมติดตามผลชีพจรและออกซิเจนในเลือด “ฮีม็อกซ์ โมบิล”
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19ที่รอเตียงในการรักษาและผู้ป่วยติดเตียงที่ติดเชื้อ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐกานต์ บุญหล้า / 0947040808 / Natthakarnfern@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. คุณากร ศรีวิชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณิรัชชา ศรีดี

2. นางสาวแอ ลุงหลู่

3. นายนายศุภกานต์ เกิดชู

วิดีโอ: https://youtu.be/-ZBAgMa4Dis