มาดาม หม่อง

Madame Mong

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: มาดาม หม่อง
รายละเอียดโดยย่อ: มาดาม หม่อง (Madame Mong) ขึ้น โดยเปลี่ยนกลิ่นยาหม่องที่มีกลิ่นรุนแรงให้เป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ 6 ชนิด
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชิฌา ชาญเชี่ยว

2. ไอลดา ไชโย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอรพินท์ กั่นนะ

2. นางสาวกมลพิชญ์ ไอ้สาม

วิดีโอ: https://youtu.be/pLV1axF4bHQ