CPM อุปกรณ์กายภาพบำบัดข้อเข่าแบบกึ่งอัตโนมัติ

CPM Semi-automatic knee physiotherapy equipment

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: CPM อุปกรณ์กายภาพบำบัดข้อเข่าแบบกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: 1 กายภาพบำบัดได้ทั้งข้างซ้ายและขวา 2 ปรับสไลด์ให้เข้ากับตำแหน่งขาได้สูงสุด 20 cm 3.ปรับความเร็วได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักนรินทร์ ผิวเหลือง / 0649356366 / sakpul@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชัชวาล อานนท์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปิยะวรรณ สินชู

2. นางสาวกานต์สินี สุทธิ์ฤทธิ์

3. นางสาวนางสาวสุวนันท์ คงทน