ชุดแจ้งเตือนน้ำเกลือผ่านแอพพลิเคชั่น

Saline Alarm through Application

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดแจ้งเตือนน้ำเกลือผ่านแอพพลิเคชั่น
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดสามารถตรวจสอบปริมาตรของน้ำเกลือที่มีเหลือจากถุงน้ำเกลือ แจ้งเตือนได้ว่าน้ำเกลือกำลังจะหมดลง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ / 025670784 / anotai.t@ovec.moe.go.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิรวัฒน์ ศรีสว่าง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอัมรินทร์ ประภากรวิริยะ

2. นายชัชนันท์ คงดิษฐ์

3. นายปณชัย ปฎิบูรพะ