เครื่องฆ่าเชื้อโรคการจ่ายเงิน-ทอนเงิน

Disinfectant for payment - change money

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องฆ่าเชื้อโรคการจ่ายเงิน-ทอนเงิน
รายละเอียดโดยย่อ: ลดเชื้อโรคจากการสัมผัสเงินสด เพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ-ขาย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภิรมย์ นาคสีทอง / 0813889514 / pirom-rut@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สมประสงค์ แก้วเอก

2. ศิรินันท์ เอียดเหลือ

3. บุณยนุช พรมเพชร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภาณุพงศ์ ชูชื่น

2. นายยุทธนา สันตะโร

วิดีโอ: https://youtu.be/EcCJHaAerGY