ตู้บริจาคหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ

Automatic mask donation machine

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตู้บริจาคหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ตัวเครื่องมีโหมดให้เลือกใช้งาน 2 แบบใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ และแบบใช้โซลาร์เซล์
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุชาดา คงสุข / 0843129499 / s0843129499@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พรศักดิ์ นงค์นวล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสมาภรณ์ ชูยงค์

2. นายวีระมล ภาคี

3. นายเจตษฎา อุดมพันธ์

วิดีโอ: https://youtu.be/yf8Lmbw-X_M