อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเครื่องช่วยเดิน 4 ขา (Walker) เพื่อแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุผ่าน Line Notification

Walker accessories fall detection alert box V 1.0

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

2 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเครื่องช่วยเดิน 4 ขา (Walker) เพื่อแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุผ่าน Line Notification
รายละเอียดโดยย่อ: การเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อล้มได้อย่างทันท่วงที มีระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notification
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปริญญา แสนสวะ / 0919190740 / s_parinya@outlook.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณรงค์ รามัญจิต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายโยธา มากพิชัย

2. นางสาวตรีทิพ วงศ์วิสิฐไพบูลย์

3. นางสาวมุทิตา แก้วบริสุทธิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/G7NgD2ot4b0