ระบบตรวจสอบใบหน้า ผ่านกล้อง wabcam ประมวลผลด้วย Raspberry pi 3B+ พร้อมบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ป่วยประจำ

wabcam facial recognition system,processed with raspberry pi 3B+,with data recording for regular users

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบตรวจสอบใบหน้า ผ่านกล้อง wabcam ประมวลผลด้วย Raspberry pi 3B+ พร้อมบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ป่วยประจำ
รายละเอียดโดยย่อ: ตัวเครื่องสามารถรายงานผลผ่านเว็บไซต์ สามารถรวมสถิติ นับจำนวนผู้ป่วย ใบหน้าและประวัติของผู้ป่วย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เริงนิมิตร พุ่มแก้ว / 0934626489 / Electrical.ee14@gamil.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชัชวาลย์ อานนท์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจักรภัทร สิงห์แก้ว

2. นางสาวจารุวรรณ บ่อเงิน

3. นางสาวสิริวิมล ศรีจันทร์

4. นางสาวรุ้งนภา พัดทาบ

วิดีโอ: https://youtu.be/eJvLO8LqYi8