กังหันบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

SOLAR WASTEWATER TREATMENT TURBINE

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กังหันบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: การทำให้ค่าของน้ำดีขึ้นโดยนำกังหันบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานเสียงอาทิตย์
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธารทิพย์ หอมไกล / 0936714611 / Tarntip1907@outlook.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ครองขวัญ หนูดำ

2. กนกวรรณ ลำดวน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีรภัทร สำนุตโต

2. นายปรมินทร์ คำฝ่าย

3. นายวรภัทร เกิดจันทึก

วิดีโอ: https://youtu.be/-cxQFS4yaak