อุปกรณ์ตัดอิฐมวลเบาไร้ฝุ่น

Precision Cement Block and Brick Cutting Saw.

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ตัดอิฐมวลเบาไร้ฝุ่น
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณฝุ่นละอองและการเกิดเสียงดัง อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคตราด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วรพจน์ ตรีรัตน์ฤดี / 0819404243 / wrt.tr18@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บัญชา เกศศรี

2. อินทิรา ภู่ระย้า

3. นิตยา วรรณจนา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวญาตาวี อัศวนิเวศน์

2. นางสาวศศิวรรณ สุภาพ

3. นางสาวภาสินี เพ็ชรสงค์

4. นางสาวเสาวคนธ์ บรรจง

วิดีโอ: https://youtu.be/JREF5-Dlsvw