สถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

Solar electric Motorcycle charging station

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นสิ่งประดิษฐ์สถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยอาศัยพลังงานสะอาดด้วยพลังงานจากแสงแดดมาผลิตไฟฟ้า คือโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์นี้จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งนำประโยชน์จากไฟฟ้ากระแสตรงนี้ประจุลงแบตเตอรี่ได้เลย จึงเป็นการลดขั้นตอนการแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้จากการไฟฟ้า เป็นการชาร์จแบบธรรมดา ข้อเสียต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จนาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำมาสร้างการประจุไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงจากแสงแดด ประโยชน์หลัก ชาร์จเร็ว อีกทั้งยังไปตั้งสถานีชาร์จในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าก็ได้ ขอให้มีแสงแดด โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังนำสถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ด้วยการตั้งสถานีแบบปั้มน้ำมันสามารถเก็บค่าใช้ไฟฟ้าจากผู้บริการได้ เช่น จ่ายผ่านบัตรเครดิต qr code หรือแอปจ่ายเงินเป็นต้น โดยผู้ติดตั้งสามารถลงทุนเบื้องต้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ไพลรัตน์ สำลี / 0892686055 / plirut_tay@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์

2. ปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง

3. ฉวีวรรณ มูลครัง

4. ปราศรัย ขุนเพชร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงศธร แก้วมณี

2. นายธนกฤต สอนขาว

3. นายสารนาถ เพ็ญจันทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/nSHgxBB-QAQ