ตู้อบแห้งกาแฟเทพเสด็จพลังงานร่วม

Thepsadej Coffee Drying House Co-Energy

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตู้อบแห้งกาแฟเทพเสด็จพลังงานร่วม
รายละเอียดโดยย่อ: ตู้อบแห้งสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และใช้หลอดรังสีอินฟราเรดส่งผลประหยัดพลังงานและลดระยะเวลาการอบ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเเละบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เชิดชูเกียรติ ผาคำ / 0924644766 / chadchukiatphakham@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปณิชา อินทวงค์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงศ์พันธ์ แก้วรากมุก

2. นายวงศกร ขำสีทอง

3. นายเจษฎา จันทร์เงิน

4. นายภานุพงศ์ วงค์สมบัติ

วิดีโอ: https://youtu.be/LF4c7uI2ruY