บล็อกขี้ช้างกันไฟจากนาโนซิลิกา

Nanosilica and Elephant’s sexcrement Firepoof block

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: บล็อกขี้ช้างกันไฟจากนาโนซิลิกา
รายละเอียดโดยย่อ: การนำขยะทางการเกษตรและขยะชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นการเพิ่มรายได้และนวัตกรรมใหม่กันไฟ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐกานต์ บุญหล้า / 0947040808 / ืNatthakarnfern@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จตุวัฒน์ บุญมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปิยะมาศ ทองชัย

2. นางสาวพิมพ์ผกา สร้อยงาม

3. นายบงการ ทรงคำ

วิดีโอ: https://youtu.be/jSDOnYkyceA