กระเบื้องผนังจากขยะโฟมรีไซเคิล

Wall tiles made from recycled foam waste

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระเบื้องผนังจากขยะโฟมรีไซเคิล
รายละเอียดโดยย่อ: แผ่นกระเบื้องเป็นโฟมทั้งหมดไม่มีส่วนผสมอื่น ความต้านทานแรงดัดมากกว่ากระเบื้องทั่วไป
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภาคภูมิ ประทุมวัน / 0892783050 / phakphum.one1977@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธีรภัทร์ ไชยสัตย์

2. สนั่น มูลสาร

3. เอกวิทย์ ธาตุไชย

4. ธนบดี อินทรเพชร

5. ยศธร สุวรรณวรวิกิจ

6. คมสิงห์ มาตย์วังแสง

7. ศักดิ์ชัย กลางหล้า

8. จตุชัย บุดนาชิน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสันติสุข กิตติจตุรงค์

2. นายณัฐพล บริวรรณ

3. นายภานุพงศ์ ศรีบุรินทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/3HXJ2H-23n0