เครื่องล้างคอยล์เย็นแอร์แบบวนน้ำกลับ

Reverse Circulation Air Conditioner Washer

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องล้างคอยล์เย็นแอร์แบบวนน้ำกลับ
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องล้างคอยล์เย็นแอร์แบบวนน้ำกลับเพื่อการประหยัดน้ำแก่ลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ช่างในการล้างแอร์
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภิรมย์  นาคสีทอง / 0813889514 / pirom-rut@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ

2. ศิรินันท์ เอียดเหลือ

3. บุณยนุช พรมเพชร

4. สมประสงค์ แก้วเอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายหัตศนัยต์ บุญแก้วคง

2. นายกันตพงษ์ ละอองมณี

วิดีโอ: https://youtu.be/QAGQirliB9Y