เครื่องล้างเพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่แบบเปียกกึ่งอัตโนมัติ

Semi-automatic Wet Battery Regeneration Machine.

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องล้างเพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่แบบเปียกกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ล้างแบตเตอรี่12V แบบเปียกใด้ตั้งแต่ขนาด50A-105Aแยกน้ำยา น้ำเพื่อนำกลับปลอดภัยเคลื่อนย้ายได้สะดวก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิระพงศ์ อ่อนหนู / 0830576962 / j.onhnu@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วิทยา โพธิืถาวร

2. ธนาวุฒิ เดี่ยววนิช

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีราวัฒน์ วัฒนเชื้อ

2. นายชญานนท์ นุ่นมา

3. นายธีรชาติ ทองคำแก้ว

วิดีโอ: https://youtu.be/Tzh5ibEg-a4