บิวตี้ ไทม์ ลิป

BEAUTY TIME LIPS

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: บิวตี้ ไทม์ ลิป
รายละเอียดโดยย่อ: บิวตี้ ไทม์ ลิปส์”(BEAUTY TIME LIPS) ลิปมันจากนํ้ามันกุหลาบ บำรุงและเพิ่มความเย็นฉ่ำน้ำให้ริมฝีปาก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุธากา ซางซื่อมูล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวดลฤดี ลูกเต้า

2. นางสาวกัญญารัตน์ มะเย๊อะ

3. นางสาววีรดา ยี่ป๋า

วิดีโอ: https://youtu.be/fmlIAkOhxjY