อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระสวยทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ

Semi-automatic bobbin drive device

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระสวยทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: การคิดค้นนวัตกรรมกระสวยทอผ้าแบบใหม่นี้ จะช่วยลดการใช้แรงผลักจากคนในการพุ่งกระสวยทอผ้า
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์ / 0893502042 / teenoyy2k@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฤทธิ์ณรงค์ คำหงษา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกมลพร บุบผาวัน

2. นางสาวน้ำทิพย์ โคตะ