เครื่องสร้างลวดลายบนแผ่นไม้ด้วยไฟฟ้า

Electric wood pattern making machine

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องสร้างลวดลายบนแผ่นไม้ด้วยไฟฟ้า
รายละเอียดโดยย่อ: สร้างลวดลายบนพื้นผิวของไม้ ผลิตภัณฑ์งานไม้ตามที่เราต้องการทำให้เกิดความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วีระยุทธ อินต๊ะยศ / 0806734007 / teacherveerayuth@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นายวัชระ มหาวรรณ

2. ชินวัฒน์ ไชยศรีสวัสดิ์

3. ธนทัต ดุจจานุทัศน์

4. ณชนน ไทยที่

5. ไชยวัฒน์ มณีรัตน์

6. ปฐมพงษ์ หงส์ทอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนกฤต พันชาด

2. นายธนพนธ์ อินทรเสม

3. นายวิธิสรรค์ ดูกี

4. นายกิติพงศ์ กันทะวงศ์

5. นายภาคิน สุภากาศ

วิดีโอ: https://youtu.be/iSRSsV36HtM