เครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเพื่อการเกษตร

Agricultural Water TDS Meter

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเพื่อการเกษตร
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้ในการวัดคุณภาพของน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพียงแค่จุ่มโพรบสามารถทราบค่าแบบRealtimeและสัญลักษณ์ไฟ3สี
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณวงศ์ บุนนาค / 0954950495 / nawong@tsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชุติมา แก้วพิบูลย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศิริรักษ์ บุญฤทธิ์

2. นางสาวอาทิตยา ทองอยู่

วิดีโอ: https://youtu.be/Vy6Sm4coo3E