เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งอัจฉริยะ พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณรายได้และระบบจัดเก็บข้อมูลบน i-Cloud แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับธุรกิจน้ำยาง

Smart Dry Rubber content meter with revenue calculation application and automatic storage system on i-Cloud

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งอัจฉริยะ พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณรายได้และระบบจัดเก็บข้อมูลบน i-Cloud แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับธุรกิจน้ำยาง
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรมใช้งานได้จริง นำไปทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมนำสู่เชิงพาณิชย์
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิราพร ช่อมณี / 0814798992 / chomaee_j@yahoo.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศุภกร กตาธิการกุล

2. นิรมล จันทรชาติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์

2. นายเมธัส สุทธิการ

3. นายอรรถพล แก้วร่มไทร

4. นางสาวนุศญา ลีนะธรรม

วิดีโอ: https://youtu.be/ELSCF45mF60