ปั๊มชักแรงเสียดทานต่ำ

LOW FRICTION PISTON PUMP

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ปั๊มชักแรงเสียดทานต่ำ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นปั๊มสูบน้ำที่ไม่มีการเสียดสีกันและไม่มีความฝืด และมีประสิทธิภาพสูงกว่าปั๊มลูกสูบทั่วไป
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม / 0891434728 / suwatpipitwanichtham@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วรุตม์ เอมอุดม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนวินท์ พรมน้อย

2. นางสาวฐาปนี สืบศรี

3. นายปฏิภาณ อ่อนมาก

4. นายสาฤทธิ์ วงศ์สอง

5. นายภูริวัฒน์ ปานสังข์

6. นายสรวีย์ สงวนศักดิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/LZPyjT_oCx4