เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino

Development of Spectro RGB Meter for Protein Assay in Natural Rubber Latex Using Light Scattering Determination Method

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่อง Spectro RGB meter เป็นนวัตกรรมที่สามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติได้ ซึ่งโปรตีนบางชนิดนั้นมีคุณสมบัติเป็นสารก่อโรคภูมิแพ้ในมนุษย์โดยจะเกิดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง อีกทั้งโปรตีนยังส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างของวัสดุแปรรูปอีกด้วย มากไปกว่านั้นสิ่งของที่มีปริมาณโปรตีนเยอะเกินไปเช่นนี้จะกลายเป็นขยะที่ไม่สามารถใช้ต่อได้ ซึ่งทั้งในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องส่งตัวอย่างน้ำยางไปตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเพราะปริมาณโปรตีนมีน้อยอาจจะทำการทดลองไม่สะดวก อีกทั้งวิธีการในปัจจุบันเช่น วิธี Kjeldahl ซึ่งอาจจะจับชนิดโปรตีนได้แม่นยำน้อย บางผู้ผลิตจึงส่งตรวจสอบวิธี Dot blot ในต่างประเทศซึ่งนับว่าจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและระยะเวลาผลิตมากขึ้นอีกเท่าตัว ดังนั้นผู้จัดทำจึงนำหลักการการกระเจิงแสงของอนุภาคคอลลอยด์ร่วมกับการเดินทางของแสงสีขาวรวมถึงสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน (RGB) มาใช้ตรวจสอบโปรตีนทั้งหมดในน้ำยางธรรมชาติและแสดงผลลัพธ์ด้วยระบบ Arduino
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศิริ ดำโอ / 0935800204 / dpunsiri@mail.wu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฉวีวรรณ คงแก้ว

2. พรพิมล เรืองเพ็ง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปิยธิดา รักษามั่น

วิดีโอ: https://youtu.be/Q2U5f0KLa-8