เซลล์ตรึงชีวภาพบำบัดน้ำเสีย

Bio-immobilized cells for water treatment

อุดมศึกษา/เกษตร

232 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เซลล์ตรึงชีวภาพบำบัดน้ำเสีย
รายละเอียดโดยย่อ: ผลงานสิ่งประดิษฐ์เซลล์ตรึงชีวภาพบำบัดน้ำเสีย เป็น วัสดุชีวภาพที่เกิดจากการเตรียมเซลล์ตรึง
สถาบันการศึกษา: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ / 0840247044 / surasak2515@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บงกช บุญบูรพงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายบุรินทร์ มนตรีวิสัย

2. นายธีรวัฒน์ สีทองแดง

3. นายขวัญชัย สีทองนาค

4. นายธนบดี ฉลาดเฉลียว

5. นางสาวนรีกานต์ ดอกเกษ

6. นางสาวเนตรนภา ทองคำ

วิดีโอ: https://youtu.be/ODWcpoVpOJw