โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ

Automatic Rotary Coffee Bean Roasting Jar

อุดมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ระบบโอ่งดินแบบ 2 ชั้น ระบบทำงานอัตโนมัติ ราคาถูก ประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องคั่วราคาแพง และไร้ควัน
สถาบันการศึกษา: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ / 0891957867 / Kknet_dove@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ภูดินันท์ รอดเกิด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนายมนู โกกะพันธ์

2. นายวรดร อุไรวรรณ