คุกกี้ลดแคลอรี่และไขมัน

Lean Cookies

อุดมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: คุกกี้ลดแคลอรี่และไขมัน
รายละเอียดโดยย่อ: คุกกี้ลดแคลอรี่และไขมัน ทำจากผลไม้ไทยหลายชนิด ไม่เติมแป้งน้ำตาล ไม่ใส่สารปรุงแต่งกลิ่น สี และรสชาติ
สถาบันการศึกษา: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ดร.สุรัสวดี สมนึก / 0810099456 / surasawadee.so@ku.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวรพงษ์ เดือนฉาย

2. นางสาวธมลวรรณ สำราญวิริยะ

3. นายธนานพ จันทร์ศิริ

วิดีโอ: https://youtu.be/64MyorUuqWw