ชุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกัญชา

Cannabis test kit

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกัญชา
รายละเอียดโดยย่อ: ตรวจผลิตภัณฑ์กัญชาได้รวดเร็ว ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ราคาถูก ใช้ในภาคสนามได้ แสดงผลอย่างชัดเจนว่าพบสาร THC หรือ CBD เป็นหลัก
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณวงศ์ บุนนาค / 0954950495 / nawong@tsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชุติมา แก้วพิบูลย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเตชณัฐ ศิลปภักดี

2. นางสาวนิวาริน ภูเก้าล้วน

วิดีโอ: https://youtu.be/3-dzZeFAwYk