เครื่องออกกำลังกายแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายในกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

A virtual reality exercise for improving physical performance in patients with open-heart surgery

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องออกกำลังกายแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายในกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้สำหรับเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย เพิ่มความทนทานของระบบหัวใจหลอดเลือดและหายใจในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ
สถาบันการศึกษา: ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ / 0824521680 / Kornanong.y@allied.tu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชูศักดิ์ ธนวัฒโน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฐสินี เสริมสินสายทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/ji-vFC7szYw