ถุงมือยางธรรมชาติปลอดสารตะกั่วสำหรับการป้องกันรังสีเอกซ์ประสิทธิภาพสูง

Lead-free natural rubber latex gloves for highly efficient X-ray protection

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

2 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถุงมือยางธรรมชาติปลอดสารตะกั่วสำหรับการป้องกันรังสีเอกซ์ประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดโดยย่อ: การพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติที่มีการเติมบิสมัทออกไซด์ ซึ่งไม่มีความเป็นพิษ และป้องกันรังสีเอกซ์
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง / 0917387152 / kiadtisak.s@ku.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวมัญชุสา ชินเวช

2. นางสาวฐิติวรรณ อินทะ

วิดีโอ: https://youtu.be/xQD33qIrvrk