ซิลิโคนหอมสมุนไพรไล่ยุง

Mosquito repellent herbal silicone

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ซิลิโคนหอมสมุนไพรไล่ยุง
รายละเอียดโดยย่อ: กลิ่นหอมของตะไคร้ และส้ม สามารถช่วยไล่ยุง และกำจัดยุงได้เป็นอย่างดี
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ / 0896505907 / rungrudee@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวโมนา เพชรหรีม

2. นางสาววรินทร สุชาติ

3. นางสาวอรชุดา คลองรั้ว

4. นางสาวฮันนา เหล็มปาน