อุปกรณ์ขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

THE BATHING SCRUB DEVICE FOR THE ELDERLY

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ขัดตัวขณะอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์สามารถช่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านไหล่ติด หรือไม่สามารถยกไหล่ได้สูงในการขัดถูหลัง และขา
สถาบันการศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาดา ชวาลกุล / 0859349253 / yada.ch@kmitl.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวดุจดาว อมรศุภกิจ