เครื่องสแกนหลอดเลือดดำ

Vein scan machine

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องสแกนหลอดเลือดดำ
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องสแกนหลอดเลือดดำ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสแกนผิวหนังส่วนฝ่ามือหรือช่วงแขนเพื่อค้นหาหลอดเลือดดำ
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ / 0816499579 / ntp.nanthajirapong@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณัฐวุฒิ แสงวิชัย

2. นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรรณ

3. นายทักษิณ ทองคำ

4. นายธรณ์ธันย์ กรแก้ว

5. นางสาวชนิสร หร่อยดา

6. นายนที แซ่แต้

วิดีโอ: https://youtu.be/0Cbx5Mc9q4A