ของขวัญจากเเม่ (สำหรับเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต

Gift from mom

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ของขวัญจากเเม่ (สำหรับเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรมของขวัญจากเเม่ (Gift from mom) จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลดความความวิตกกังวลจากการพรากจาก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก / 0808698709 / Pannapapa@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวมารีน่า สักหลัด

2. นางสาวมุธิตา เกิดประโคน

3. นางสาวภัทรวรรณ สฤษดิสุข

วิดีโอ: https://youtu.be/MEmw4lNrTW8