สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

BCNT Healthy Wristbands

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรมที่สามารถให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบันในทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจเพื่อสามารถประเมินสุขภาพ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พรรณปพร ชุนหบดี / 0895912869 / punpaphon.ch@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธัญวรัตน์ สว่างใจ

2. นางสาวนพภัฏสร อรุณรังษี

3. นางสาวนพรดา บ้านนบ

วิดีโอ: https://youtu.be/Kjevb9stv4w