ชุดทดสอบความเสี่ยงโรคไตในปัสสาวะแบบสำเร็จรูป ที่ทดสอบได้เองที่บ้าน

MA-Cr Urine Home-kit dipstick

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดทดสอบความเสี่ยงโรคไตในปัสสาวะแบบสำเร็จรูป ที่ทดสอบได้เองที่บ้าน
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดทดสอบความเสี่ยงโรคไตในปัสสาวะแบบสำเร็จรูป ที่ทดสอบและแปลผลเองได้ที่บ้าน
สถาบันการศึกษา: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌลณต เกษตร / 0863918447 / chollanotk@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สิรินาถ ชูเมียน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอันนา ทีฆะทิพย์สกุล

2. นางสาวอารียา ปุณโณปกรณ์

วิดีโอ: https://youtu.be/U-C9h75fmww