อุปกรณ์จับเวลาสำหรับการวิ่งระยะสั้นเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา

Short run timer for improving health and sports

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์จับเวลาสำหรับการวิ่งระยะสั้นเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้งานได้ง่าย บอกเวลาได้อย่างแม่นยำเมื่อเทียบกับการใช้มนุษย์จับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา มีแบตเตอรี่ภายในตัว พกพาได้สะดวก
สถาบันการศึกษา: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิ / 0814792982 / supagone@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศุภกร กตาธิการกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนวัฒน์ พรหมราช

2. นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด

3. นางสาวปรีดาวรรณ แก้วคำ

วิดีโอ: https://youtu.be/ECYhlATLVqg