เครื่อง PEE รู้ใจ ใส่ใจกล้ามเนื้ออ่อนแรง

Physical Therapy Equipment for the Elderly

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่อง PEE รู้ใจ ใส่ใจกล้ามเนื้ออ่อนแรง
รายละเอียดโดยย่อ: (1)สามารถฟื้นฟูได้ทุกซีก (2)สามารถนับจำนวนครั้งได้ (3)มีตารางคิดเเคลอรี่ให้เปรียบเทียบกับจำนวนครั้ง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อุษมา สิงหเสม / 0639562422 / usama@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอาทิตย์ หมูกาว

2. นางสาวอุบลรัตน์ แก้วทวี

3. นางสาวอุไรรัตน์ ภู่กลาง

วิดีโอ: https://youtu.be/y0Sn2ZyYBjs