อุปกรณ์ตรวจสีปัสสาวะเบื้องต้นด้วย เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรค

Preliminary urine color test equipment to determine the risk of disease

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ตรวจสีปัสสาวะเบื้องต้นด้วย เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรค
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์สามารถจำแนกสีปัสสาวะได้อย่างแม่นยำกว่าการสังเกตด้วยตา และบอกถึงความเสี่ยงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสีที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเซนเซอร์เพื่อได้ทำการรักษาได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดโรคที่ร้ายแรง
สถาบันการศึกษา: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิ / 0814792982 / supagone@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศุภกร กตาธิการกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด

2. นายธนวัฒน์ พรหมราช

3. นางสาวปรีดาวรรณ แก้วคำ

วิดีโอ: https://youtu.be/8VYUtF1zH1A