ผิวหนังเทียมที่ทำจากเจลาตินเมทาคริโลอิลและเซลล์ต้นกำเนิดผสมโกรทแฟคเตอร์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ชีวภาพสามมิติสำหรับการรักษาแผล

3D-bioprinted artificial skin from gelatin methacryloyl (GelMA) and stem cells mixed with growth factor for wound healin

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

3 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผิวหนังเทียมที่ทำจากเจลาตินเมทาคริโลอิลและเซลล์ต้นกำเนิดผสมโกรทแฟคเตอร์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ชีวภาพสามมิติสำหรับการรักษาแผล
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถผิวหนังเทียมสําหรับการรักษาแผลและการฟื้นฟูผิวหนังที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของแผลได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ถนัดช่างแสง / 0863544337 / nuttapol.t@rsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศนิ บุญญกุล

2. ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์

3. ฤดี เหมสถาปัตย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนพวรรณ เจริญพานิช

2. นายดนุพัฒน์ วิไลรัตนาภรณ์

3. นายกิติพงษ์ ปาสาณพงศ์

วิดีโอ: https://youtu.be/HhoSxfDtfaY