กางเกงผ้าอ้อมของน้องตัวจิ๋ว

Newborn Panties

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กางเกงผ้าอ้อมของน้องตัวจิ๋ว
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นนวัตกรรมเพื่อทารกแรกเกิด ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดขยะจากการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป หันมาใช้ผ้าอ้อมจากผ้า
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อิงหทัย ดำจุติ / 0854418967 / inghthai@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเรณุกา แกล้วกล้า

2. นางสาวโรสซียา ชุมสาแหละ

3. นางสาวลักษิกา ไทรสังขธิติชัย

วิดีโอ: https://youtu.be/KI6ThkuDUpw