เครื่องพัฒนาท่าทางการยิงประตู

The Development Of Shooting From A Machine

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

5 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องพัฒนาท่าทางการยิงประตู
รายละเอียดโดยย่อ: The Development Of Shooting From A Machine เป็นนวัตกรรมที่ใช้เพื่อฝึกทักษะการยิงประตูในรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
สถาบันการศึกษา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วัชระ เพชรคล้าย / 0969952623 / petclai2526@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุพจน์ เเก้วอ่อน

2. จักรพันธ์ ประกอบศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายระพีพัฒน์ จันสุภาเสน

2. นางสาวศรีทร ใจยะเเสน

3. นายพลเดช หยกรัตนมาลัย

4. นายยศพนธ์ ดัดสุขเจริญ