แอปพลิเคชัน “กินเกิน เบิร์นกำลังดี”

Application “Calories Scan & Burning Balance”

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชัน “กินเกิน เบิร์นกำลังดี”
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรมฯ จะสามารถถ่ายภาพ scan อาหาร ที่รับประทานในแต่ละมื้อและมีการคำนวณพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน พร้อมแปลผลไปยังวิธีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เหมาะสมซึ่งมีทางเลือกหลากหลาย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ / 0831724822 / wararatt@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนุชทิชา พรมขวัญ

2. นางสาวนุสตัสนีม ช่างสนั่น

3. นางสาวลีนา มัจฉาเวช

4. นางสาววรพร สืบแจ้ง