ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ เรื่อง หมอน้อยสู้ภัยโควิด-19

Online Science Learning Activity Packages : Junior Doctor Fight COVID-19

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ เรื่อง หมอน้อยสู้ภัยโควิด-19
รายละเอียดโดยย่อ: เรียนได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์ มีชุดกิจกรรมทดลอง มีคลิปวีดีโอ มีสมุดบันทึกกิจกรรม และ ทดสอบผลการเรียน
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ / 0840247044 / surasak2515@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บงกช บุญบูรพงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนิศารัตน์ เพชรพรม

2. นายวศิน เจริญหมั่น

3. นายวชิระวิทย์ บุญยอด

4. นางสาวอภิชญา อินนา

วิดีโอ: https://youtu.be/dfzomHJFLpw