กระทงผีเสื้อผลิตไฟฟ้าพลังงานลมจาก Piezoelectric.

Butterfly Krathong generates wind power from piezoelectric.

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระทงผีเสื้อผลิตไฟฟ้าพลังงานลมจาก Piezoelectric.
รายละเอียดโดยย่อ: ความสำคัญ คือการนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้า โดยใช้ Piezoelectric. และใช้วัสดุเหลือใช้จากการนำผ้าพื้นเมือง
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว / 0872136122 / supatanachai.p@pkru.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวซากีนะ หละหมัน

2. นางสาวมุธิตา สาคร

3. นางสาวปาริชาติ โชคเกื้อ