ต้นแบบผลิตภัณฑ์ปลอกหุ้มแก้วน้ำกักเก็บอุณหภูมิจากพอลิเมอร์กราฟีนออกไซด์คอมโพสิตขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

Prototype heat/cold storage glass sleeve made from a polymer graphene oxide composite molded by 3D printer

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ปลอกหุ้มแก้วน้ำกักเก็บอุณหภูมิจากพอลิเมอร์กราฟีนออกไซด์คอมโพสิตขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
รายละเอียดโดยย่อ: ต้นแบบผลิตภัณฑ์ปลอกหุ้มแก้วน้ำกักเก็บอุณหภูมิช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิได้นานพกพาได้สะดวก มีน้ำหนักเบา
สถาบันการศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์เชรษฐา รัตนพันธ์ / 0815104965 / chesta.ruttanapun@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชวาลย์ ศรีวงษ์

2. มาศกร โทวันนัง

3. ณัฎฐ์ฐา บัวทอง

4. กัญญาภัค ศิลาแก้ว

5. กีรติ มณีสาย

6. สุนิศา คำมะโฮง

7. วรรณิสา ทองสัมฤทธิ์

8. ธิดาทิพย์ จันทรเจริญ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนันทิกร งามจำรัส งามจำรัส

2. นายธนากร เข็มเพ็ชร

3. นายพัฒนวิทย์ สิริรุจิชาญ

4. นายราชการ สกุลสัมพันธ์ศรี

วิดีโอ: https://youtu.be/YK6QNegczH8