สนับเข่ากันกระแทกเพื่อป้องกันการแตกหักของกระดูกสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเชิงประกอบแบบแซนด์วิชยางธรรมชาติเสริมเส้นใยใบสับปะรดและรำสกัดน้ำมัน

Knee Pads for Bone Fracturing Protection in the Elderly from Rubber Foam Composite with Natural Fibres

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สนับเข่ากันกระแทกเพื่อป้องกันการแตกหักของกระดูกสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเชิงประกอบแบบแซนด์วิชยางธรรมชาติเสริมเส้นใยใบสับปะรดและรำสกัดน้ำมัน
รายละเอียดโดยย่อ: พัฒนาสนับเข่ากันกระแทกสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเชิงประกอบแบบแซนด์วิชแบบลูกฟูกเลียนแบบวัสดุโครงสร้าง
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร ทองแสง / 024709205 / sirinthorn.tho@mail.kmutt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรจีรา เดี่ยววณิชย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพลาจักษณ์ ปานเกษม

วิดีโอ: https://youtu.be/kaFQi5S9ymc