เครื่องทำความสะอาดตู้แอร์รถยนต์ระบบรีไซเคิลน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ

Semi-automatic Car Air Conditioner Cleaning Machine Water Recycling System

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องทำความสะอาดตู้แอร์รถยนต์ระบบรีไซเคิลน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ล้างตู้แอร์ได้ทั้ง 2 ด้าน แยกน้ำยาชีวภาพ แยกน้ำ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยะพงศ์ สำลีแก้ว / 0897802871 / jojo_love1313@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิระพงศ์ อ่อนหนู

2. ธนาวุฒิ เดี่ยววนิช

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกนกพล ชวลิตวงษ์

2. นายสมโชค พิณเศรษฐ์

วิดีโอ: https://youtu.be/LumOc3pdcw0