แม่โจ้โฟมโกล์ฟ (ถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำ)

Maejo Foam Gloves (Latex foam-coated gloves)

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แม่โจ้โฟมโกล์ฟ (ถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำ)
รายละเอียดโดยย่อ: นุ่มมือหมือนหมอนยางพารา สวมใส่สบายมือ มีดอกเหมือนยางล้อยางรถ หยับจับของต่าง ๆ ติดหนึบ
สถาบันการศึกษา: สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวโรฒ บุญราศรี / 0905194926 / oproj@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นภัทร์ธมณฑ์ เหมือนฟู

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีรัตม์ วงเวียนไชย

2. นางสาวธิดารัตน์ มีเพชร

3. นางสาวพนิดา มะมา